Tp.Thanh Hóa Sở Y tế Thanh Hóa thông báo chào hàng cạnh tranh

Rau Ma

Administrator
1. Tên bên mời thầu: Sở Y tế Thanh Hóa.
Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị truyền thông từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.
Tên dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình năm 2013.
Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27-5-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ ngày 17-9-2013 đến trước 9 giờ ngày 26-9-2013 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
Địa điểm nhận hồ sơ yêu cầu: Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 037.3851003; Fax: 037.3855603.
Địa chỉ nhận HSDT: Phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế Thanh Hóa. Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 25-9-2013.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25-9-2013 tại Sở Y tế Thanh Hóa, số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.
Sở Y tế Thanh Hóa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
2 Tên bên mời thầu: Trung tâm nước Sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa.
- Tên gói thầu: In ấn tài liệu truyền thông, pano, áp phích về nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Tên dự án:............................................................................
- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013.
- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8h ngày 17-9 -2013 đến 8h ngày 24 -9 -2013 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ phát hành: 08 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa; điện thoại 037.3852622; fax: 037.3852622.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): trước 8 giờ, ngày 24 -9 -2013.
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top