Ngoại ngữ - Nước ngoài - FDI

Đăng thông tin tuyển dụng các vị trí cần ngoại ngữ, lao động nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... tại Thanh Hóa

Xuất nhập khẩu

Thông tin tuyển dụng các vị trí xuất nhập khẩu, có yêu cầu ngoại ngữ...tại Thanh Hóa
Threads
6
Bài viết
6
Threads
6
Bài viết
6

Phiên dịch - Biên dịch

Tuyển dụng các vị trí phiên dịch, biên dịch tiếng nước ngoài...tại Thanh Hóa
Threads
3
Bài viết
4
Threads
3
Bài viết
4

Trung tâm ngoại ngữ

Tuyển dụng giảng viên, nhân viên tại các trung tâm ngoại ngữ...tại Thanh Hóa
Threads
10
Bài viết
12
Threads
10
Bài viết
12

Xuất khẩu lao động

Tin tuyển dụng xuất khẩu lao động, làm việc nước ngoài...tại Thanh Hóa
Threads
314
Bài viết
403
Threads
314
Bài viết
403

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Trang cá nhân

béc phun ngành gia công cơ khí có bán kính phun trung bình từ 0.5m – 1.5m, lưu lượng thấp và cần áp lực cao để có thể hoạt động tốt. súng cắt phôi thép
Top