Ngoại ngữ - Nước ngoài - FDI

Đăng thông tin tuyển dụng các vị trí cần ngoại ngữ, lao động nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... tại Thanh Hóa

Xuất nhập khẩu

Thông tin tuyển dụng các vị trí xuất nhập khẩu, có yêu cầu ngoại ngữ...tại Thanh Hóa
Threads
6
Bài viết
6
Threads
6
Bài viết
6

Phiên dịch - Biên dịch

Tuyển dụng các vị trí phiên dịch, biên dịch tiếng nước ngoài...tại Thanh Hóa
Threads
2
Bài viết
3
Threads
2
Bài viết
3

Trung tâm ngoại ngữ

Tuyển dụng giảng viên, nhân viên tại các trung tâm ngoại ngữ...tại Thanh Hóa
Threads
8
Bài viết
10
Threads
8
Bài viết
10

Xuất khẩu lao động

Tin tuyển dụng xuất khẩu lao động, làm việc nước ngoài...tại Thanh Hóa
Threads
313
Bài viết
402
Threads
313
Bài viết
402

Chủ đề được quan tâm nhất

Top