Ngoại ngữ - Nước ngoài - FDI

Đăng thông tin tuyển dụng các vị trí cần ngoại ngữ, lao động nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... tại Thanh Hóa

Xuất nhập khẩu

Thông tin tuyển dụng các vị trí xuất nhập khẩu, có yêu cầu ngoại ngữ...tại Thanh Hóa
Threads
6
Bài viết
6
Threads
6
Bài viết
6

Phiên dịch - Biên dịch

Tuyển dụng các vị trí phiên dịch, biên dịch tiếng nước ngoài...tại Thanh Hóa
Threads
2
Bài viết
3
Threads
2
Bài viết
3

Trung tâm ngoại ngữ

Tuyển dụng giảng viên, nhân viên tại các trung tâm ngoại ngữ...tại Thanh Hóa
Threads
16
Bài viết
18
Threads
16
Bài viết
18

Xuất khẩu lao động

Tin tuyển dụng xuất khẩu lao động, làm việc nước ngoài...tại Thanh Hóa
Threads
327
Bài viết
416
Threads
327
Bài viết
416

Chủ đề được quan tâm nhất

Top