Tuyển dụng trung tâm anh Future Edu

dung trinh

Thành viên mới
Do số lượng học sinh tăng nhanh, Trung Tâm Anh Ngữ Future Edu Thiệu Vũ cần tuyển thêm:
1. Giáo viên Tiếng Anh
Số lượng: 3
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh.
Thu nhập: 10.000.000₫ - 17.000.000₫
2. Chủ nhiệm lớp.
Số lượng
:3

Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp Tiếng anh cơ bản. Tốt nghiệp sư phạm là 1 lợi thế.
Thu nhập: 7.000.000đ - 10.000.000₫
3. Giáo viên mầm non.
Số lượng: 2
Yêu cầu: Tốt nghiệp sư phạm mầm non.
Thu nhập: 4.500.000₫ - 7.000.000₫
Nộp hồ sơ tại: Công ty TNHH Giáo dục và Dịch vụ Future Edu.
Số 48, Cẩm Vân, Thiệu Vũ, Thiệu Hoá, Thanh Hoá
Số ĐT: 0986.135.026
 

Facebook Comment

Chủ đề tương tự

Chủ đề được quan tâm nhất

Top