KKT Nghi Sơn TD Chuyên viên phòng Đại lý Hàng hải

Phong TCHC

Thành viên mới
Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Nghi Sơn tuyển dụng 02 Chuyên viên phòng Đại lý Hàng hải
1/ Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Hàng hải;
- Hiểu biết về các dịch vụ đại lý hàng hải; có khả năng giao tiếp tốt với các cơ quan chức năng như: Cảng vụ, Cảng biển, Biên phòng, Hải quan…
- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng, email, internet…
- Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết).
2/ Chế độ chính sách:
- Lương theo thỏa thuận;
- Chế độ Thưởng: Theo quy định của Công ty;
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Làm việc tại Thanh Hóa.
3/ Hình thức Nộp hồ sơ:
- Gửi CV, hồ sơ qua địa chỉ Email: Thu.vd@nscontrol.com.vn DĐ 0974521244 (Mr Thu).
 

Phong TCHC

Thành viên mới
Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Nghi Sơn tuyển dụng nhân sự
I. Chuyên viên phòng Đại lý Hàng hải – Số lượng tuyển = 02 người
1/ Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Hàng hải;
- Hiểu biết về các dịch vụ đại lý hàng hải; có khả năng giao tiếp tốt với các cơ quan chức năng như: Cảng vụ, Cảng biển, Biên phòng, Hải quan…
- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng, email, internet…
- Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết).
2/ Chế độ chính sách:
- Lương theo thỏa thuận;
- Chế độ Thưởng: Theo quy định của Công ty;
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Làm việc tại Thanh Hóa.
3/ Hình thức Nộp hồ sơ:
- Gửi CV, hồ sơ qua địa chỉ Email: Thu.vd@nscontrol.com.vn DĐ 0974521244 (Mr Thu).
 

Phong TCHC

Thành viên mới
Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Nghi Sơn
Chuyên viên phòng Đại lý Hàng hải – Số lượng tuyển = 02 người
1/ Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Hàng hải;
- Hiểu biết về các dịch vụ đại lý hàng hải; có khả năng giao tiếp tốt với các cơ quan chức năng như: Cảng vụ, Cảng biển, Biên phòng, Hải quan…
- Thành thạo máy tính, tin học văn phòng, email, internet…
- Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết).
2/ Chế độ chính sách:
- Lương theo thỏa thuận;
- Chế độ Thưởng: Theo quy định của Công ty;
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Làm việc tại Thanh Hóa.
3/ Hình thức Nộp hồ sơ:
- Gửi CV, hồ sơ qua địa chỉ Email: Thu.vd@nscontrol.com.vn DĐ 0974521244 (Mr Thu).
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top