Tp.Thanh Hóa TỎNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG (xuất khẩu lao động Nhật Bản)

anhtien8

Thành viên
tổng hợp các đơn hàng cho ace quan tâm.
☎liên hệ:0909161456
1 - Chế biến cá ngừ nữ gia hạn 2 năm T7 (22-32)
2 - Chế biến cá ngừ nam gia hạn 2 năm T7 (22-32)
3 - Thủy sản nữ Chiba Form 10/7 (20-27 cao 155)
4 - Thủy sản nữ Hokkaido Form 10/7 (18-28)
5 - Thủy sản nữ Hokkaido Form 10/7 (18-29)
6 - Thủy sản nữ Hokkaido Form 12/7 (18-28)
7 - Giàn giáo nam Gifu 13/7 (20-30 đã KH)
8 - Lái máy XD nam Gifu 13/7 (20-30 có KN lái máy XD,đã KH)
9 - Nông nghiệp nữ Saitama 31/7 (19-29)
10 - Thủy sản nữ Hokkaido 7/8 (20-25, mắt 8/10)
11 - Thủy sản nam Hokkaido skype đầu T8 (19-26)
12 - Cốt pha nam Hokkaido 25/7 (19-27 cao 165)
13 - Thủy sản nữ Hokkaido 25/7 (19-25-6F chưa KH)
14 - Mộc XD nam Hokkaido 25/7 (20-23 chưa KH)
15 - Kỹ sư cơ khí Hàn Okayama 26/7 (22-30)
16 - Giàn giáo nam Hyogo 18/7 (19-30)

https://www.facebook.com/MrTienJapan/photos/a.306247580269077/335175024042999/?type=3&theater
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top