Tp.Thanh Hóa Thành lập công ty tại Thanh Hóa

T

thanhlap3204x

Guest
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật nghiệp
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

4. Ưu điểm và hạn chế : giấy phép kinh doanh miễn phí
* Ưu điểm: Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh
Có tư cách pháp nhân
Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp
* Hạn chế: Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp không có

"thành lập công ty" thanh lap cong ty
 

Facebook Comment

Chủ đề tương tự

Chủ đề được quan tâm nhất

Top