BanmaixanhTM

Người nổi tiếng
Đúng là Nghị Quyết của BCT có khác, đọc phê quá các bác ạ! Mục tiêu tầm nhìn cũng như các cơ chế chính sách mà NQ dành cho Thanh Hóa là rất lớn....Với em chỉ cần đọc những dòng dưới đây là đã ưng cái bụng lắm rồi

" Xây dựng hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi trong và ngoài tỉnh. Sớm hoàn thành và đưa vào khai thác đường nối từ trung tâm thành phố Thanh Hoá đi Cảng hàng không Thọ Xuân và các huyện phía Tây của tỉnh; đưòng nối Quốc lộ 47B với Quốc lộ 45 đi Ninh Bình; đầu tư các tuyến đường kết nối các tuyến giao thông trục chính với nút giao của đường cao tốc Bắc - Nam, đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hoá nhằm phát huy hiệu quả các tuyến đường này. Đầu tư nâng cấp và mở rộng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Thanh Hoá với các tỉnh Tây Bắc, nước bạn Lào. Nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân thành Cảng hàng không quốc tế trước năm 2025. Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Sớm hoàn chỉnh Cảng Nghi Sơn thành cảng 1A; đầu tư, nâng cấp, mở rộng Cảng Lễ Môn, Quảng Châu, Quảng Nham; bổ sung quy hoạch Cảng biển Lạch Sung vào quy hoạch cảng biển quốc gia và đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu khai thác cho tàu lớn hơn 5.000 tấn."
 
Last edited:

BanmaixanhTM

Người nổi tiếng
NQ58 5/8/2020 dành cho tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm bởi các những điều khoản rõ ràng, chi tiết và đầy sức mạnh như này thì lo gì không thành công

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo: (1) Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết. (2) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh Hoá bảo đảm tính tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước trình Quốc hội xem xét, ban hành.


2. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hoá triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

3. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thường xuyên quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hoá phát triển theo tinh thần Nghị quyết.

4. Các tỉnh uỷ, thành uỷ trong cả nước, nhất là các tỉnh uỷ, thành uỷ trong vùng Bắc Trung Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Tây Bắc cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với tỉnh Thanh Hoá để thúc đẩy cùng nhau phát triển.

5. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Đúng là Nghị Quyết của BCT có khác, đọc phê quá các bác ạ! Mục tiêu tầm nhìn cũng như các cơ chế chính sách mà NQ dành cho Thanh Hóa là rất lớn....Với em chỉ cần đọc những dòng dưới đây là đã ưng cái bụng lắm rồi

" Xây dựng hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi trong và ngoài tỉnh. Sớm hoàn thành và đưa vào khai thác đường nối từ trung tâm thành phố Thanh Hoá đi Cảng hàng không Thọ Xuân và các huyện phía Tây của tỉnh; đưòng nối Quốc lộ 47B với Quốc lộ 45 đi Ninh Bình; đầu tư các tuyến đường kết nối các tuyến giao thông trục chính với nút giao của đường cao tốc Bắc - Nam, đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hoá nhằm phát huy hiệu quả các tuyến đường này. Đầu tư nâng cấp và mở rộng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Thanh Hoá với các tỉnh Tây Bắc, nước bạn Lào. Nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân thành Cảng hàng không quốc tế trước năm 2025. Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Sớm hoàn chỉnh Cảng Nghi Sơn thành cảng 1A; đầu tư, nâng cấp, mở rộng Cảng Lễ Môn, Quảng Châu, Quảng Nham; bổ sung quy hoạch Cảng biển Lạch Sung vào quy hoạch cảng biển quốc gia và đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu khai thác cho tàu lớn hơn 5.000 tấn."
Cơ chế, chính sách đã có!
Bây giờ cần vận dụng sáng tạo nữa là xong
 

Xu Thanh Hoa

Người nổi tiếng
Quan điểm
- Thanh Hoá là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng đồng bằng Sông Hồng, Tây Bắc với Bắc Trung Bộ. Xây dựng và phát triển Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu, trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển là trách nhiệm của tỉnh Thanh Hoá và cả nước nhằm hiện thực hoá lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm tỉnh Thanh Hóa.

- Mục tiêu đến năm 2030
Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hoá, thể thao; một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước, các giá trị di sản văn hoá và lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Một số chỉ tiêu cụ thể
Giai đoạn 2021 - 2025
 • Bình quân hằng năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 9,6%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỉ đồng trở lên. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1,5% trở lên.
 • Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu ngưòi đạt 5.200 USD trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỉ USD; tỉ lệ đô thị hoá đạt trên 40%; 17 đơn vị cấp huyện, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 30%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; tỉ lệ che phủ rừng đạt 54%; tỉ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%, trong đó 65% dân số nông thôn sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xừ lý đạt tiêu chuẩn đạt 90%.
Giai đoạn 2026 - 2030
 • Bình quân hằng năm, tốc độ tăng trưỏng GRDP đạt 9,2% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 8,1%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 7% trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 900.000 tỉ đồng trở lên, Ti lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1,5% trở lên.
 • Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 8.990 USD trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỉ USD; tỉ lệ đô thị hoá đạt 50% trở lên; 100% đơn vị cấp huyện, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỉ lệ che phủ rừng đạt 54,5%; tỉ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, trong đó 75% dân số nông thôn sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn đạt 95%.
Tầm nhìn đến năm 2045
Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.
https://flic.kr/p/2jtRf3u https://flic.kr/p/2jtU3oe
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Sau khi hoàn thành sáp nhập, TP Huế sẽ có diện tích tự nhiên hơn 266km2, dân số hơn 652.000 người, gồm 29 phường và 7 xã.
PS: Huế mở rộng vào 2021, tạm thời là tp lớn nhất Bắc Trung bộ, dân số trên có lẽ là dân số quy đổi khi nhập 13 xã mà tăng thêm 300.000 người, mà quy đổi ở đây cũng mang tính phóng đại.
Thanh Hoá nhập thêm Đông Sơn vào 2023-2025( nhiều khả năng là 2025) thì thường trú khi đó là 580.000, còn quy đổi thì chắc cũng tương đương, TP Huế.
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
NQ 58 này nó có khác NQ 26 của Nghệ An không Bác vì hôm ông Nguyễn Văn Bình phát biểu ngoài 5 TP trực thuộc Trung ương đã có NQ về PT KTXH thì Thanh Hoá là tỉnh đầu tiên có NQ giống 5 TP trên
Nghị quyết của Vinh và Huế khác ở chỗ: trung ương không lập Ban chỉ đạo !
 

BanmaixanhTM

Người nổi tiếng
Phân tích những mục tiêu của NQ58/2020 dành cho Thanh Hóa với các nghị quyết (NQ43/2019 cho Đà Nẵng; NQ54/2019 cho TT. Huế; NQ45/2019 cho Hải Phòng..)
mới thấy trách nhiệm mà TW đặt lên vai đảng bộ nhân dân Thanh Hóa là rất nặng nề.
Grdp bình quần đầu người:
 • Hải Phòng đến 2030: Grdp đạt 29.900 usd
 • Thanh Hóa đến 2030: Grdp đạt 8.990 usd
 • Đà Nẵng đến 2030: Grdp đạt 8.700 usd
 • TT. Huế đến 2030: Grdp đạt 5.800 usd
 • Cần Thơ chưa có NQ mới nhưng chắc cũng tầm 8.000 usd.
Quả là căng như dây đàn !
Với mức grdp 8.990 usd và dân số lúc đó vào khoảng hơn 4 triệu, nếu nhân với giá usd hiện hành thì quy mô kinh tế Thanh Hóa 2030 vào khoảng 850 nghìn tỷ (gấp 4 lần hiện tại) và bằng với Hà Nội bây giờ !
Không biết các bác thế nào chứ em hoang mang lắm ạ :))
 

thanhniencung

Người nổi tiếng
Phân tích những mục tiêu của NQ58/2020 dành cho Thanh Hóa với các nghị quyết (NQ43/2019 cho Đà Nẵng; NQ54/2019 cho TT. Huế; NQ45/2019 cho Hải Phòng..)
mới thấy trách nhiệm mà TW đặt lên vai đảng bộ nhân dân Thanh Hóa là rất nặng nề.
Grdp bình quần đầu người:
 • Hải Phòng đến 2030: Grdp đạt 29.900 usd
 • Thanh Hóa đến 2030: Grdp đạt 8.990 usd
 • Đà Nẵng đến 2030: Grdp đạt 8.700 usd
 • TT. Huế đến 2030: Grdp đạt 5.800 usd
 • Cần Thơ chưa có NQ mới nhưng chắc cũng tầm 8.000 usd.
Quả là căng như dây đàn !
Với mức grdp 8.990 usd và dân số lúc đó vào khoảng hơn 4 triệu, nếu nhân với giá usd hiện hành thì quy mô kinh tế Thanh Hóa 2030 vào khoảng 850 nghìn tỷ (gấp 4 lần hiện tại) và bằng với Hà Nội bây giờ !
Không biết các bác thế nào chứ em hoang mang lắm ạ :))
Mục tiêu của Hải Phòng Khủng quá
 

thanhniencung

Người nổi tiếng
 

Thienda

Người nổi tiếng
Theo nguyện vọng cá nhân, nguyên TBT Lê Khả Phiêu muốn được yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch !
...Trong thời gian lâm bệnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã “dặn dò” là khi qua đời thì được nằm ở Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), vì nếu về quê thì lại phải xin đất, tổ chức đi lại, xây dựng phức tạp, làm phiền dân, gây tốn kém cho tổ chức và xã hội… Đồng chí cần kiệm, khiêm nhường cho đến lúc “ra đi”.
PS: Đưa được Bác về Thanh Hóa sẽ tốt hơn. Sau này sẽ trở thành khu lưu niệm để lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân thăm viếng !
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top