Tp.Thanh Hóa TB bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Quảng Xương, Vĩnh Lộc

Rau Ma

Administrator
Công TY CP BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH HÓA THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng đất mang tên ông Trần Ngọc Minh, tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.​

- Diện tích: 140 m2.
- Giá khởi điểm: 119.700.000 đồng (một trăm mười chín triệu, bảy trăm nghìn đồng).
Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
* Thời gian xem tài sản và mua hồ sơ: Từ ngày 12 đến 14-11-2013.
* Thời hạn nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Ngày 15-11-2013.
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến vào 8h ngày 18-11-2013.
* Địa điểm: Tại Công ty CP Bán đấu giá tài sản Thanh Hóa. Số 01B - Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 037.3711169.
2. Quyền sử dụng đất và tài sản có trên đất của ông Trần Thanh Sơn và bà Trần Thị Hương, tại thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. - Diện tích: 234,14 m2.
- Giá khởi điểm: 186.161.400 đồng (một trăm tám mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi mốt nghìn, bốn trăm đồng).
Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
* Thời gian xem tài sản và mua hồ sơ: Từ ngày 12 đến 14-11-2013.
* Thời hạn nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Ngày 15-11-2013.
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến vào 14h00 ngày 18-11-2013.
* Địa điểm: Tại Công ty CP Bán đấu giá tài sản Thanh Hóa. Số 01B - Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 037.3711169.
KT.GIÁM ĐỐC​
PHÓ GIÁM ĐỐC: Mai Thị Hà​
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top