Tp.Thanh Hóa Máy tính bảng Samsung TabS T705 Ram 3G TPTH

Ram máy Tabs là bao nhiêu

  • Ram 3g

    Votes: 1 100.0%
  • chip 1.9

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    1
  • Poll closed .

Facebook Comment

Chủ đề tương tự

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top