KKT Nghi Sơn [Infographics] Những dấu mốc quan trọng của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

th365

Người nổi tiếng
Từ ngày 14-11-2018, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức vận hành thương mại ổn định.
 

Facebook Comment

Chủ đề được quan tâm nhất

Top