Tp.Thanh Hóa Giám đốc chiến lược - Hoa Sen Spa

Nguyen Thu Quynh

Thành viên mới

- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược, mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Spa và từng phòng ban, bộ phận;
- Tổng hợp, đánh giá và lập các báo cáo về tình hình hoạt động của Spa và các bộ phận thông qua các báo cáo của từng bộ phận, qua đó tham mưu kịp thời cho TGĐ các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất;
- Hỗ trợ TGĐ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân sự theo yêu cầu công việc;
Yêu cầu:
- Có khả năng giải quyết xung đột tốt;
- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát tốt;
- Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự;
- Hiểu biết về tài chính và việc quản lý chi phí;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường resort, khách sạn;
 

Facebook Comment

Chủ đề tương tự

Chủ đề được quan tâm nhất

Top