Tp.Thanh Hóa Danh sách nhà nghỉ Thanh Hóa

someclub

Thành viên mới
Danh sách nhà nghỉ Thanh Hóa, có bác nào đã zô hết list này chưa ?=))
*Nhà Nghỉ Kim Ngân : 92 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, TP Thanh Hóa
ĐT : 0373714223 ‎
*Nhà Nghỉ Hoàng Anh : 74 Hàng Than, Thanh Hóa
ĐT : 0373501208 ‎
*Nhà Nghỉ Hà Chương : 96 Tô Vĩnh Diện, Tp Thanh Hóa
+84 37 3853 888
*Nhà Nghỉ Tuấn Tư : 381 Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hóa
+84 37 3729 986 ‎
*Nhà Nghỉ Minh Phương : 208 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa
+84 37 3858 533
*Nhà Nghỉ Phương Đông : 124 Tống Duy Tân, Lam Sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3750 915
* Nhà nghỉ Ngọc Khánh : 04 Lê phụng Hiểu,p Lam sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3721 536 ‎
* Nhà Nghỉ Đường Sắt : Dương Đình Nghệ,
TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Phú Sơn : 6 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Quý Lâm : 2 Cửa Hữu, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3754 214 ‎
Nhà Nghỉ Đại Lộc : 10 Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Thuy Hà : 43 Trần Xuân Soạn, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Dũng : 186 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Ánh Dương : 60 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎\
Nhà Nghỉ Thảo Phong : 4 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 105 ‎
Nhà Nghỉ Như Ý Cát Tường : 24 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3758 110 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Hoa : 2 Tịch Điền, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 729 ‎
Nhà Nghỉ Thiết Sơn : 23 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3851 914 ‎‎
Nhà Nghỉ Đông Phương : 105 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 8696 677 ‎
Nhà Nghỉ An Thịnh : 24 Lê Ngọc Hân, Ngọc Trạo, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 735 51 32 ‎
Nhà Nghỉ Hà Minh : 91 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3725 160
Nhà Nghỉ Trà My : Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ 55 : 16 Ỷ Lan, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Bình Dân : 181 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3852 522 ‎
Nhà Nghỉ Hải Đăng : 9 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3759 497 ‎
Nhà Nghỉ Thanh Hà : 175 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3858 835 ‎

Nhà Nghỉ Quang Minh : 140 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 504 ‎

Nhà Nghỉ Vân Dương 2 : Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3754 358 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Mạnh : 162 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Như Quỳnh : 176 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 647 ‎
Nhà Nghỉ Phúc Đức : 180 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Anh Dương : Nguyễn Chí Thanh, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2210 388
Nhà Nghỉ Thanh Linh : Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3720 051 ‎

Nhà Nghỉ Minh Hằng : Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Nhà Nghỉ 892 : 80 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3961 148 ‎

Nhà nghỉ Công đoàn Gtvt Sầm Sơn : 457-nguyễn Trãi-phú Sơn Thành Phố Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3941 551 ‎
Nhà Nghỉ 857 : 857 Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 553 1147
‎Nhà Nghỉ Hoa Lan : 241 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2212 193
Nhà Nghỉ Lan Phương : 213 Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3964 164 ‎
Nhà Nghỉ Quốc Anh : 12 Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 912 ‎
Nhà Nghỉ Thái Sơn : 32 Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 586
Nhà Nghỉ Lê Vân : 420 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3910 699
Nhà Nghỉ Biên Cương : 434 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 787 9753 ‎
Nhà Nghỉ Khánh An
436 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 169 259 9590 ‎
Nhà Nghỉ Thăng Long
560 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 744
Nhà Nghỉ Visalco-cty Muối Thanh Hoá
05 Ngõ Ngọc Lan, phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo,Thành Phố Thanh Hoá
Nhà Nghỉ Trọ Ba Long
395 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 930 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Sơn
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3985 580 ‎
Nhà Nghỉ Trang Tú Linh
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3820 855 ‎
Nhà Nghỉ Minh Phước
429 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3953 133 ‎
Nhà Nghỉ 368
368 Quốc Lộ 45, Đông Tân, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 93 392 59 09
Nhà Nghỉ Hoàng Long
1A, Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 202 98 99 ‎
Nhà Nghỉ Anh Đức
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 123 355 3492 ‎
Nhà Nghỉ Hồng Thủy
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 875 50 96 ‎
Hotel 6868
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3930 909
Nhà Nghỉ Thảo Phong 2
446 Hải Thượng Lãn Ông, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3954 498 ‎
Nhà Nghỉ Hương Biển
902 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3802 999 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Diệp
Cầu Đồng Sâm - Đa Sỹ, Đông vinh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam ‎
+84 97 775 51 04 ‎
Nhà Nghỉ Chi Quỳnh
Quốc Lộ 45, Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 660 11 67 ‎
 
L

Le Thi Minh

Khách vãng lai
Danh sách nhà nghỉ Thanh Hóa, có bác nào đã zô hết list này chưa ?=))
*Nhà nghỉ Hương Xuân: Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa ( Bên cạnh siêu thị Big C Thanh Hóa)
ĐT: 0962.401.947
*Nhà Nghỉ Kim Ngân : 92 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, TP Thanh Hóa
ĐT : 0373714223 ‎
*Nhà Nghỉ Hoàng Anh : 74 Hàng Than, Thanh Hóa
ĐT : 0373501208 ‎
*Nhà Nghỉ Hà Chương : 96 Tô Vĩnh Diện, Tp Thanh Hóa
+84 37 3853 888
*Nhà Nghỉ Tuấn Tư : 381 Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hóa
+84 37 3729 986 ‎
*Nhà Nghỉ Minh Phương : 208 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa
+84 37 3858 533
*Nhà Nghỉ Phương Đông : 124 Tống Duy Tân, Lam Sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3750 915
* Nhà nghỉ Ngọc Khánh : 04 Lê phụng Hiểu,p Lam sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3721 536 ‎
* Nhà Nghỉ Đường Sắt : Dương Đình Nghệ,
TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Phú Sơn : 6 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Quý Lâm : 2 Cửa Hữu, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3754 214 ‎
Nhà Nghỉ Đại Lộc : 10 Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Thuy Hà : 43 Trần Xuân Soạn, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Dũng : 186 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Ánh Dương
60 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎Nhà Nghỉ Thảo Phong
4 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 105 ‎
Nhà Nghỉ Như Ý Cát Tường
24 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3758 110 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Hoa
2 Tịch Điền, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 729 ‎
Nhà Nghỉ Thiết Sơn
23 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3851 914 ‎‎
Nhà Nghỉ Đông Phương
105 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 8696 677 ‎
Nhà Nghỉ An Thịnh
24 Lê Ngọc Hân, Ngọc Trạo, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 735 51 32 ‎
Nhà Nghỉ Hà Minh
91 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3725 160
Nhà Nghỉ Trà My
Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ 55
16 Ỷ Lan, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Bình Dân
181 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3852 522 ‎
Nhà Nghỉ Hải Đăng
9 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3759 497 ‎
Nhà Nghỉ Thanh Hà
175 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3858 835 ‎
Nhà Nghỉ Quang Minh
140 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 504 ‎
Nhà Nghỉ Vân Dương 2
Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3754 358 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Mạnh
162 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Như Quỳnh
176 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 647 ‎
Nhà Nghỉ Phúc Đức
180 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Anh Dương
Nguyễn Chí Thanh, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2210 388
Nhà Nghỉ Thanh Linh
Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3720 051 ‎
Nhà Nghỉ Minh Hằng
Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Nhà Nghỉ 892
80 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3961 148 ‎
Nhà nghỉ Công đoàn Gtvt Sầm Sơn
457-nguyễn Trãi-phú Sơn Thành Phố Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3941 551 ‎
Nhà Nghỉ 857
857 Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 553 1147
‎Nhà Nghỉ Hoa Lan
241 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2212 193
Nhà Nghỉ Lan Phương
213 Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3964 164 ‎
Nhà Nghỉ Quốc Anh
12 Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 912 ‎
Nhà Nghỉ Thái Sơn
32 Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 586
Nhà Nghỉ Lê Vân
420 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3910 699
Nhà Nghỉ Biên Cương
434 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 787 9753 ‎
Nhà Nghỉ Khánh An
436 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 169 259 9590 ‎
Nhà Nghỉ Thăng Long
560 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 744
Nhà Nghỉ Visalco-cty Muối Thanh Hoá
05 Ngõ Ngọc Lan, phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo,Thành Phố Thanh Hoá
Nhà Nghỉ Trọ Ba Long
395 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 930 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Sơn
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3985 580 ‎
Nhà Nghỉ Trang Tú Linh
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3820 855 ‎
Nhà Nghỉ Minh Phước
429 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3953 133 ‎
Nhà Nghỉ 368
368 Quốc Lộ 45, Đông Tân, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 93 392 59 09
Nhà Nghỉ Hoàng Long
1A, Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 202 98 99 ‎
Nhà Nghỉ Anh Đức
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 123 355 3492 ‎
Nhà Nghỉ Hồng Thủy
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 875 50 96 ‎
Hotel 6868
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3930 909
Nhà Nghỉ Thảo Phong 2
446 Hải Thượng Lãn Ông, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3954 498 ‎
Nhà Nghỉ Hương Biển
902 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3802 999 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Diệp
Cầu Đồng Sâm - Đa Sỹ, Đông vinh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam ‎
+84 97 775 51 04 ‎
Nhà Nghỉ Chi Quỳnh
Quốc Lộ 45, Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 660 11 67 ‎
 
L

Le Thi Minh

Khách vãng lai
Danh sách nhà nghỉ Thanh Hóa, có bác nào đã zô hết list này chưa ?=))
*Nhà Nghỉ Kim Ngân : 92 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, TP Thanh Hóa
ĐT : 0373714223 ‎
*Nhà Nghỉ Hoàng Anh : 74 Hàng Than, Thanh Hóa
ĐT : 0373501208 ‎
*Nhà Nghỉ Hà Chương : 96 Tô Vĩnh Diện, Tp Thanh Hóa
+84 37 3853 888
*Nhà Nghỉ Tuấn Tư : 381 Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hóa
+84 37 3729 986 ‎
*Nhà Nghỉ Minh Phương : 208 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa
+84 37 3858 533
*Nhà Nghỉ Phương Đông : 124 Tống Duy Tân, Lam Sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3750 915
* Nhà nghỉ Ngọc Khánh : 04 Lê phụng Hiểu,p Lam sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3721 536 ‎
* Nhà Nghỉ Đường Sắt : Dương Đình Nghệ,
TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Phú Sơn : 6 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Quý Lâm : 2 Cửa Hữu, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3754 214 ‎
Nhà Nghỉ Đại Lộc : 10 Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Thuy Hà : 43 Trần Xuân Soạn, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Dũng : 186 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Ánh Dương
60 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎Nhà Nghỉ Thảo Phong
4 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 105 ‎
Nhà Nghỉ Như Ý Cát Tường
24 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3758 110 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Hoa
2 Tịch Điền, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 729 ‎
Nhà Nghỉ Thiết Sơn
23 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3851 914 ‎‎
Nhà Nghỉ Đông Phương
105 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 8696 677 ‎
Nhà Nghỉ An Thịnh
24 Lê Ngọc Hân, Ngọc Trạo, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 735 51 32 ‎
Nhà Nghỉ Hà Minh
91 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3725 160
Nhà Nghỉ Trà My
Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ 55
16 Ỷ Lan, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Bình Dân
181 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3852 522 ‎
Nhà Nghỉ Hải Đăng
9 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3759 497 ‎
Nhà Nghỉ Thanh Hà
175 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3858 835 ‎
Nhà Nghỉ Quang Minh
140 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 504 ‎
Nhà Nghỉ Vân Dương 2
Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3754 358 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Mạnh
162 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Như Quỳnh
176 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 647 ‎
Nhà Nghỉ Phúc Đức
180 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Anh Dương
Nguyễn Chí Thanh, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2210 388
Nhà Nghỉ Thanh Linh
Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3720 051 ‎
Nhà Nghỉ Minh Hằng
Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Nhà Nghỉ 892
80 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3961 148 ‎
Nhà nghỉ Công đoàn Gtvt Sầm Sơn
457-nguyễn Trãi-phú Sơn Thành Phố Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3941 551 ‎
Nhà Nghỉ 857
857 Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 553 1147
‎Nhà Nghỉ Hoa Lan
241 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2212 193
Nhà Nghỉ Lan Phương
213 Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3964 164 ‎
Nhà Nghỉ Quốc Anh
12 Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 912 ‎
Nhà Nghỉ Thái Sơn
32 Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 586
Nhà Nghỉ Lê Vân
420 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3910 699
Nhà Nghỉ Biên Cương
434 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 787 9753 ‎
Nhà Nghỉ Khánh An
436 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 169 259 9590 ‎
Nhà Nghỉ Thăng Long
560 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 744
Nhà Nghỉ Visalco-cty Muối Thanh Hoá
05 Ngõ Ngọc Lan, phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo,Thành Phố Thanh Hoá
Nhà Nghỉ Trọ Ba Long
395 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 930 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Sơn
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3985 580 ‎
Nhà Nghỉ Trang Tú Linh
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3820 855 ‎
Nhà Nghỉ Minh Phước
429 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3953 133 ‎
Nhà Nghỉ 368
368 Quốc Lộ 45, Đông Tân, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 93 392 59 09
Nhà Nghỉ Hoàng Long
1A, Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 202 98 99 ‎
Nhà Nghỉ Anh Đức
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 123 355 3492 ‎
Nhà Nghỉ Hồng Thủy
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 875 50 96 ‎
Hotel 6868
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3930 909
Nhà Nghỉ Thảo Phong 2
446 Hải Thượng Lãn Ông, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3954 498 ‎
Nhà Nghỉ Hương Biển
902 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3802 999 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Diệp
Cầu Đồng Sâm - Đa Sỹ, Đông vinh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam ‎
+84 97 775 51 04 ‎
Nhà Nghỉ Chi Quỳnh
Quốc Lộ 45, Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 660 11 67 ‎
 
L

Le Thi Minh

Khách vãng lai
Danh sách nhà nghỉ Thanh Hóa, có bác nào đã zô hết list này chưa ?=))
*Nhà nghỉ Hương Xuân: Đồng Lễ, Đông Hải, Thanh Hóa (bên cạnh siêu thị Big C Thanh Hóa)
ĐT: 0962 401 947
*Nhà Nghỉ Kim Ngân : 92 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, TP Thanh Hóa
ĐT : 0373714223 ‎
*Nhà Nghỉ Hoàng Anh : 74 Hàng Than, Thanh Hóa
ĐT : 0373501208 ‎
*Nhà Nghỉ Hà Chương : 96 Tô Vĩnh Diện, Tp Thanh Hóa
+84 37 3853 888
*Nhà Nghỉ Tuấn Tư : 381 Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hóa
+84 37 3729 986 ‎
*Nhà Nghỉ Minh Phương : 208 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa
+84 37 3858 533
*Nhà Nghỉ Phương Đông : 124 Tống Duy Tân, Lam Sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3750 915
* Nhà nghỉ Ngọc Khánh : 04 Lê phụng Hiểu,p Lam sơn,
TP Thanh Hóa
+84 37 3721 536 ‎
* Nhà Nghỉ Đường Sắt : Dương Đình Nghệ,
TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Phú Sơn : 6 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3851 820 ‎
Nhà Nghỉ Quý Lâm : 2 Cửa Hữu, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+84 37 3754 214 ‎
Nhà Nghỉ Đại Lộc : 10 Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Thuy Hà : 43 Trần Xuân Soạn, Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Dũng : 186 Dương Đình Nghệ, Tân Sơn, TP Thanh Hóa
Nhà Nghỉ Ánh Dương
60 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎Nhà Nghỉ Thảo Phong
4 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 105 ‎
Nhà Nghỉ Như Ý Cát Tường
24 Tịch Điền, Thanh Hòa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3758 110 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Hoa
2 Tịch Điền, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hoa, Việt Nam ‎
+84 37 3853 729 ‎
Nhà Nghỉ Thiết Sơn
23 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3851 914 ‎‎
Nhà Nghỉ Đông Phương
105 Ngõ 58, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 8696 677 ‎
Nhà Nghỉ An Thịnh
24 Lê Ngọc Hân, Ngọc Trạo, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 735 51 32 ‎
Nhà Nghỉ Hà Minh
91 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3725 160
Nhà Nghỉ Trà My
Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ 55
16 Ỷ Lan, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Bình Dân
181 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3852 522 ‎
Nhà Nghỉ Hải Đăng
9 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3759 497 ‎
Nhà Nghỉ Thanh Hà
175 Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3858 835 ‎
Nhà Nghỉ Quang Minh
140 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 504 ‎
Nhà Nghỉ Vân Dương 2
Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3754 358 ‎
Nhà Nghỉ Hùng Mạnh
162 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Như Quỳnh
176 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3722 647 ‎
Nhà Nghỉ Phúc Đức
180 Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
Nhà Nghỉ Anh Dương
Nguyễn Chí Thanh, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2210 388
Nhà Nghỉ Thanh Linh
Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3720 051 ‎
Nhà Nghỉ Minh Hằng
Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Nhà Nghỉ 892
80 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3961 148 ‎
Nhà nghỉ Công đoàn Gtvt Sầm Sơn
457-nguyễn Trãi-phú Sơn Thành Phố Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3941 551 ‎
Nhà Nghỉ 857
857 Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 553 1147
‎Nhà Nghỉ Hoa Lan
241 Bà Triệu, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 2212 193
Nhà Nghỉ Lan Phương
213 Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3964 164 ‎
Nhà Nghỉ Quốc Anh
12 Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 912 ‎
Nhà Nghỉ Thái Sơn
32 Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 586
Nhà Nghỉ Lê Vân
420 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3910 699
Nhà Nghỉ Biên Cương
434 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 168 787 9753 ‎
Nhà Nghỉ Khánh An
436 Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 169 259 9590 ‎
Nhà Nghỉ Thăng Long
560 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 744
Nhà Nghỉ Visalco-cty Muối Thanh Hoá
05 Ngõ Ngọc Lan, phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo,Thành Phố Thanh Hoá
Nhà Nghỉ Trọ Ba Long
395 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3951 930 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Sơn
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3985 580 ‎
Nhà Nghỉ Trang Tú Linh
Nguyễn Trãi, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3820 855 ‎
Nhà Nghỉ Minh Phước
429 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3953 133 ‎
Nhà Nghỉ 368
368 Quốc Lộ 45, Đông Tân, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 93 392 59 09
Nhà Nghỉ Hoàng Long
1A, Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 91 202 98 99 ‎
Nhà Nghỉ Anh Đức
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 123 355 3492 ‎
Nhà Nghỉ Hồng Thủy
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 875 50 96 ‎
Hotel 6868
1A, Hoằng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3930 909
Nhà Nghỉ Thảo Phong 2
446 Hải Thượng Lãn Ông, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3954 498 ‎
Nhà Nghỉ Hương Biển
902 Quang Trung, Thanh Hòa, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 37 3802 999 ‎
Nhà Nghỉ Ngọc Diệp
Cầu Đồng Sâm - Đa Sỹ, Đông vinh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam ‎
+84 97 775 51 04 ‎
Nhà Nghỉ Chi Quỳnh
Quốc Lộ 45, Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam ‎
+84 98 660 11 67 ‎
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top