tuyendungketoanthanhhoa

  1. T

    Tp.Thanh Hóa Kế toán Bảo hành

    CỬA HÀNG XE MÁY - HONDA HƯNG PHÁT 7 CẦN TUYỂN "KẾ TOÁN BẢO HÀNH" NHƯ SAU: 1. Mô tả công việc: Thu thập thông tin trên phiếu bán hàng, ghi đầy đủ thông tin vào sổ bảo hành, kích hoạt chứng nhận bảo hành (CNBH) lên hệ thống DCS. Giải thích các nội dung, chế độ bảo hành trong sổ bảo hành cho...
Top