google english center

  1. G

    Hoằng Hóa TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, TRỢ GIẢNG trung tâm tiếng Anh

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu mở rộng Trung tâm Anh ngữ Google (GEC) cần tuyển dụng một số vị trí sau: 1. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH fulltime, part time Số lượng : 5 người. Yêu cầu : Phát âm chuẩn, năng động, trách nhiệm, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt, mong muốn phát triển bản thân, tốt...
Top