công ty bán sắt thép tại thanh hóa năm 2020

  1. T

    Tp.Thanh Hóa (Báo giá sắt thép) Giá bán buôn Sắt Thép tại Thanh Hóa tháng 9 năm 2020.

    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) BÁO GIÁ THÉP BÁN BUÔN THÁNG 9 NĂM 2020 TẠI THANH HÓA. BẢNG GIÁ SẮT BÁN BUÔN THÁNG 9 NĂM 2020 TẠI THANH HÓA. (Thời điểm báo giá: Ngày 03 tháng 09 năm 2020) A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự...
  2. T

    Tp.Thanh Hóa Giá Sắt Thép bán buôn tại Thanh Hóa tháng 7 năm 2020.

    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, T.Xã Phổ Yên, Thái Nguyên) BẢNG GIÁ SẮT THÉP BÁN BUÔN TẠI THANH HÓA THÁNG 7/2020. (Cập nhật giá Đại lý cấp 1: Ngày 01/07/2020) I/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân dụng) (ĐVT: 1.000 đ/ 1...
Top