Tp.Thanh Hóa Tuyển gấp kế toán nội bộ tại Thanh Hóa

CtyInnammy

Thành viên mới
Công ty In Nam Mỹ chuyên hoạt động trong lĩnh vực In ấn, thiết kế cần tuyển gấp các vị trí văn phòng như sau:
1. Kế toán trưởng
MTCV:
- Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp
- Tổ chức công việc phù hợp với yêu cầu của luật pháp hiện hành, dựa trên cơ cấu, đặc trưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phụ trách việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu hồ sơ, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán để áp dụng cho việc thể hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp
- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác
- Tham gia vào việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các số liệu tài chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm thiểu các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đưa ra dự báo tài chính hoặc cách giải quyết vấn đề trong việc hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro kinh doanh hoặc các sai phạm tài chính, vi phạm pháp luật kinh doanh của nhà nước
Yêu cầu:
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương
- Am hiểu về các bộ luật liên quan đến các nghiệp vụ kế toán
2. Kế toán tổng hợp
- Kiểm tra, đối chiếu số lieu giữa chi tiết và tổng hợp
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
- Theo dõi công nợ khách hàng. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Yêu cầu
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Biết sử dung phần mềm kế toán
- Cẩn thận

Liên hệ nộp hồ sơ
- Trực tiếp: VP Công ty - 48 Minh Khai, Tp.Thanh Hóa
Gửi CV mô tả quá trình làm việc qua email: hcns.innammy@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0904 561 089
 

Facebook Comment

Chủ đề tương tự

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top