Tuyển nhân viên thị trường

Thảo luận trong 'Kinh doanh' bắt đầu bởi KGKFC, 3 Tháng sáu 2016.

Chia sẻ trang này

 1. Đăng lúc: 3 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
  - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
  - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
  - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
  - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
  Lh: 094.84.86.114
 2. Đăng lúc: 3 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
  - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
  - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
  - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
  - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
  Lh: 094.84.86.114
 3. Đăng lúc: 3 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
  - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
  - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
  - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
  - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
  Lh: 094.84.86.114
 4. Đăng lúc: 3 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
  - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
  - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
  - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
  - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
  Lh: 094.84.86.114
 5. Đăng lúc: 4 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
  - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
  - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
  - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
  - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
  Lh: 094.84.86.114
 6. Đăng lúc: 4 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
   - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
   - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
   - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
   - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
   Lh: 094.84.86.114
 7. Đăng lúc: 11 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
   - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
   - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
   - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
   - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
   Lh: 094.84.86.114
 8. Đăng lúc: 11 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
   1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
    - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
    - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
    - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
    - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
    Lh: 094.84.86.114
 9. Đăng lúc: 14 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
   1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
    - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
    - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
    - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
    - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
    Lh: 094.84.86.114
 10. Đăng lúc: 14 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
   1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
    - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
    - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
    - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
    - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
    Lh: 094.84.86.114

 11. Đăng lúc: 14 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605   • Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
    - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
    - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
    - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
    - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
    Lh: 094.84.86.114
 12. Đăng lúc: 14 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
   - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
   - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
   - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
   - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
   Lh: 094.84.86.114
 13. Đăng lúc: 14 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
   - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
   - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
   - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
   - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
   Lh: 094.84.86.114
 14. Đăng lúc: 16 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
  1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
   - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
   - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
   - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
   - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
   Lh: 094.84.86.114
 15. Đăng lúc: 16 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
   1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
    - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
    - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
    - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
    - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
    Lh: 094.84.86.114
 16. Đăng lúc: 25 Tháng sáu 2016
  Đã xem: 2,465 lượt | Mã tin: 40583
  Số điện thoại: 0981068605
   1. Do nhu cầu mở rộng thị trường,cty tài chính Khang Gia Khang cần tuyển.
    - Nam / Nữ tuổi từ 23 - 30.
    - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
    - Không cần kinh nghiệm,chỉ cần siêng năng,ham học hỏi,có yêu thích,đam mê công việc.
    - Ưu tiên những ai đã từng hoặc đang làm bên tư vấn bảo hiểm,tư vấn chứng khoán,bất động sản.....
    Lh: 094.84.86.114

Chia sẻ trang này