Trung tâm đào tạo kế toán uy tín- chuyên nghiệp ATC

THANHHAIATCATC

Thành viên
Đối với toán mới bước chân vào nghề thì việc đăng kí học khóa kế toán thuế ngắn hạn là rất cần thiết bởi bất kì doanh nghiệp nào cũng phải làm công tác thuế và đây chính một phần rất quan trọng mà các công ty cần lưu ý.
Trung tâm Kế toán - Tin học - Ngoại ngữ ATC.
Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bản báo cáo tài chính được xem như là một bức tranh tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm có 3 loại báo cáo quan trọng nhất: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hiểu được ý nghĩa của từng loại báo cáo cũng như phân tích được các chỉ số nằm trong đó sẽ giúp bạn biết được “sức khỏe” của doanh nghiệp đó như thế nào. Hôm nay, học kế toán online sẽ giúp bạn hình dung bức tranh tài chính một cách tổng quát nhất thông qua việc phân tích ý nghĩa của báo cáo có trong báo cáo tài chính nhé!
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đây là bản báo cáo cho biết công ty đạt được doanh số bao nhiêu, chi phí như thế nào và lợi nhuận còn lại là bao nhiêu. Tóm lại Bản báo cáo này cho biết doanh nghiệp lãi hay lỗ như thế nào. Bản báo cáo này có thể thực hiện theo hàng quý hay hàng năm.
2. Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán cho bạn biết doanh nghiệp mình đang khỏe hay yếu. Nó cho bạn biết về mối quan hệ giữa số tài sản công ty hiện có với số tiền nợ công ty hiện tại.
Mức chênh lệch giữa số tài sản và nợ công ty là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn đóng ghóp của các nhà đầu tư vào công ty.
Vốn chủ sở hữu = Tài sản – Nợ
Bảng cân đối kế toán có vai trò hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết tình trạng tài sản và vốn của doanh nghiệp mà còn là minh chứng thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng, và đồng thời cũng là căn cứ đáng tin cậy để các đối tác xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp.
3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại dòng tiền chảy vào và chảy ra của doanh nghiệp. Nó cho biết công ty thật sự kiếm được bao nhiêu tiền và dùng hết bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận được ghi lại ngay khi bán hàng mặc dù chưa nhận được tiền, thuế thu nhập và khấu hao được ghi lại dưới dạng chi phí dù không phải trả tiền ngay lập tức. Nên để biết chính xác số tiền thực sự nhận được của doanh nghiệp, bạn cần đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Dù công ty kiếm được lợi nhuận tốt nhưng nếu số tiền khách hàng nợ nhiều hay công ty phải bỏ ra khoản tiền lớn để bảo trì máy móc, thiết bị thì vẫn thật sự nguy hiểm. Có tiền là mới là vua. Nếu không đủ tiền, công ty không thể trang trải chi phí hàng tháng và buộc phải phá sản.
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top