Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội tại Thanh Hóa

Luatblue

Thành viên
Doanh nghiệp xã hội được hiểu một cách chung nhất là những doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Nó được thành lập với mục tiêu là để giải quyết một vấn đề xã hội nào đó mà doanh nghiệp đó theo đuổi, phần lớn lợi nhuận thu được dùng để phục vụ mục tiêu xã hội và môi trường.
So với loại hình doanh nghiệp thông thường thì doanh nghiệp xã hội có một số lợi thế như : Nhận được nhiều ưu đãi của nhà nước hơn bởi các doanh nghiệp kiểu này góp phần giải quyết các vấn đề xã hội môi trường, bên cạnh đó doanh nghiệp xã hội được nhận các khoản tài trợ để bù đắp chi phí thực hiện các mục tiêu xã hội môi trường.
Luật Blue xin tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội tại Thanh Hóa như sau:

Hình minh họa
Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp xã hội:
Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:
  • Là doanh nghiệp được được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;
  • Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.
Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội:
1. Bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (theo mẫu);
2. Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trong bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (tài liệu kèm theo Biểu mẫu 1- Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT);\
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh khi thông qua nội dung bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (tài liệu kèm theo Biểu mẫu 1- Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT).
4. Giấy ủy quyền (nếu quý vị sử dụng dịch vụ của luật Blue)
Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội
Người thành lập doanh nghiệp xã hội hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh Thanh Hóa nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty.
Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Khắc dấu pháp nhân và Thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng con dấu, nội dung con dấu bao gồm: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp, sau khi có con dấu doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội
Ngoài các quyền và nghĩa vụ của DN theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  • Duy trì mục tiêu và điều kiện, tiêu chí quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp DN đang hoạt động nhưng muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội hoặc môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý DN xã hội được xem xét, và tạo các thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
  • Được huy động hay nhận các tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ cá nhân, DN, tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp các chi phí quản lý hay chi phí hoạt động của doanh nghiệp;
  • Không được sử dụng khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động nhằm để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà DN đã đăng ký;
  • Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp công ty xã hội phải định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan thẩm quyền về một số tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Mọi vấn đề vướng mắc về nội dung thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội tại Thanh Hóa, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được tư vấn miễn phí.
 

Facebook Comment

Chủ đề được quan tâm nhất

Top