Tp.Thanh Hóa Thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên

doanhnghiepthanhhoa

Thành viên
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50. Khi số lượng thành viên giảm xuống còn 1, công ty phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khi số lượng thành viên lớn hơn 50, doanh nghiệp cân nhắc việc chuyển sang loại hình công ty cổ phần.
huong-dan-thu-tuc-thay-doi-thanh-vien-gop-von-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len-1.jpg

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên tại Thanh Hoá:
A. Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới:

 1. Thông báo thay đổi thành viên
 2. Danh sách thành viên
 3. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới
 4. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 5. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 6. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của thành viên là cá nhân;
 7. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
B. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp:
 1. Thông báo thay đổi thành viên
 2. Danh sách thành viên
 3. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
 4. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương xứng nếu thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nếu thành viên mới là cá nhân.
 5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
C. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:
1 Thông báo thay đổi thành viên
2. Danh sách thành viên
3. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.
D. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Điều 48 (3) Luật Doanh nghiệp 2014
 1. Thông báo thay đổi thành viên
 2. Danh sách thành viên
 3. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 4. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
E. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:
Việc đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn góp được thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.
– Số bộ hồ sơ phải nộp:01 bộ
– Thời hạn trả kết quả: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ


Thông tin liên hệ:CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LAM SƠN
Address : 32 Phố I – Thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa
Hotline: 0846.375.111 – 0986.117.809 gặp Mr. Văn
Website: doanhnghiepthanhhoa.comthutucnhanhthanhhoa.com
Email: doanhnghiepthanhhoa247@gmail.com
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top