• Khi muốn đăng bài nhanh mà không cần đăng ký thành viên, các bạn vui lòng click vào Đăng bài nhanh và tiến hành đăng bài như bình thường.
    Lưu ý : bài đăng dạng này sẽ phải được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
    Khuyến khích các bạn đăng ký thành viên để đăng bài, thuận tiện trong việc quản lý, chỉnh sửa bài viết về sau này.

Thanh Hóa 2016 - 2017 -2018 - 2019-Hot news, Projects & Developments

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Tham gia ngày
20 Tháng tư 2016
Bài viết
5,928
Thích
5,245
Điểm
113
Age
48
Chín tháng đầu năm 2018, năng lực sản xuất của ngành công nghiệp do có thêm một số doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất kinh doanh cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018; đặc biệt Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức chạy thử và có sản phẩm thương mại từ đầu tháng Năm và tiếp tục sản xuất ổn định trong những tháng tiếp theo, đã đóng góp lớn cho tăng trưởng của ngành công nghiệp, tạo ra bước tăng trưởng đột biến về thu ngân sách nhà nước và là động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 9/2018 tăng 16,49% so với tháng trước, tăng 64,20% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 11,21% so với tháng trước, tăng 2,15% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,39% so với tháng trước, tăng 67,99% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 6,74% so với tháng trước, tăng 27,20% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,44% so với tháng trước, tăng 6,05% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 28,57% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 5,38%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,97%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 17,17%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,65% so cùng kỳ. Tính riêng từng quý: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành quý I năm 2018 tăng 11,44% so với quý I năm 2017 (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,97%); quý II năm 2018 tăng 25,38% so với quý II năm 2017 (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 27,30%); quý III năm 2018 tăng 50,22% so với quý III năm 2017 (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 52,80%).
Trong toàn ngành công nghiệp, các ngành có chỉ số sản xuất tính chung 9 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ gồm: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế gấp 5,2 lần; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất gấp 2,3 lần; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 57,84%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 28,97%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 26,99%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 25,77%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 23,64%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 19,51%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 17,17%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,80%; sản xuất đồ uống tăng 9,88%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 7,23%; sản xuất trang phục tăng 5,35%... Các ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ gồm: Sản xuất xe có động cơ giảm 64,28%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 62,89%; sản xuất kim loại giảm 29,26%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 10,27%...
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Tham gia ngày
20 Tháng tư 2016
Bài viết
5,928
Thích
5,245
Điểm
113
Age
48
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng đầu năm 2018 giảm mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng, chính thức chạy thử và có sản phẩm thương mại đầu tháng 5/2018. Chín tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước đạt 61.128 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 7.706 tỷ đồng, tăng 12,0%; vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước 3.504 tỷ đồng, tăng 89,7%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 33.940 tỷ đồng, tăng 22,4%; vốn đầu tư nước ngoài 9.584 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ... Tính riêng từng quý: Quý I thực hiện 19.134 tỷ đồng, tăng 10,8%; quý II thực hiện 21.815 tỷ đồng, tăng 0,3%; quý III thực hiện 20.179 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Chín tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng đạt 4.507,9 tỷ đồng, bằng 71,7% kế hoạch năm và tăng 31,2% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2.128,4 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1.264,7 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 1.114,8 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Tính riêng từng quý: Quý I thực hiện 1.406,6 tỷ đồng, tăng 42,2%; quý II thực hiện 1.545,7 tỷ đồng, tăng 29,0%; quý III thực hiện 1.555,6 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017.
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Tham gia ngày
20 Tháng tư 2016
Bài viết
5,928
Thích
5,245
Điểm
113
Age
48
Thu, chi ngân sách Nhà nước
Chín tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 13.351 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán, tăng 52,7% so với cùng kỳ (quý I giảm 7,6%, quý II tăng 52,0%, quý III gấp 2,1 lần) do Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành chạy thử và có sản phẩm từ đầu tháng 5; trong đó, thu nội địa 9.121 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán, tăng 26,8% so cùng kỳ. Các khoản thu chủ yếu tăng so cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 74,8%; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 27,1%; lệ phí trước bạ tăng 37,8%; thu phí và lệ phí tăng 66,0%; thu khác ngân sách tăng 89,8% so với cùng kỳ; riêng thu từ tiền sử dụng đất tăng 26,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 21.659 tỷ đồng, đạt 77,4% dự toán, tăng 8,4% so với cùng kỳ (quý I giảm 3,1%, quý II tăng 32,5%, quý III tăng 0,8%); trong đó, chi đầu tư phát triển tăng 81,2%; chi thường xuyên giảm 2,3%; chi khác giảm 48,6% so với cùng kỳ.
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Tham gia ngày
20 Tháng tư 2016
Bài viết
5,928
Thích
5,245
Điểm
113
Age
48
Đến 30/9/2018, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) ước đạt 82.200 tỷ đồng, tăng 13,6% so với tháng 12 năm 2017; tổng dư nợ (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) ước đạt 99.500 tỷ đồng, tăng 10,1% so với tháng 12 năm 2017.
PS: Dư nợ tín dụng chạm mốc 100.000 tỷ
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Tham gia ngày
20 Tháng tư 2016
Bài viết
5,928
Thích
5,245
Điểm
113
Age
48
Tháng 9, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.703 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 58.877 tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ (quý I tăng 12,3%, quý II tăng 12,9%, quý III tăng 13,9%); trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 14,3%; may mặc tăng 7,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 13,9%; phương tiện đi lại tăng 6,6%; xăng dầu tăng 21,4%...
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Tham gia ngày
20 Tháng tư 2016
Bài viết
5,928
Thích
5,245
Điểm
113
Age
48
Tháng 9, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 838,1 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 9,5%, doanh thu ăn uống tăng 9,3%; doanh thu du lịch lữu hành đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 4,7%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 370 tỷ đồng, tăng 14,1%. Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 7.495 tỷ đồng, tăng 12,0% so với cùng kỳ (quý I tăng 12,7%, quý II tăng 11,9%, quý III tăng 11,5%), trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 9,7%, doanh thu ăn uống tăng 12,7%; doanh thu du lịch lữu hành đạt 86,2 tỷ đồng, tăng 9,9%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 3.203 tỷ đồng, tăng 12,5%.
 

Md894

Người nổi tiếng
Tham gia ngày
2 Tháng sáu 2016
Bài viết
401
Thích
309
Điểm
63
Age
34
Vị doanh nhân nổi tiếng này chính là Nguyễn Duy Hưng, ông sinh ngày 10/6/1962, quê gốc Thanh Hoá. Nguyễn Duy Hưng đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, từ việc bán đồ mỹ nghệ thời sinh viên, cho tới làm thư ký của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà sau khi ra trường, sau đó là góp sức trong nhiều dự án của ông trùm Johnathan Hạnh Nguyễn.
http://m.plo.vn/kinh-te/1-dai-gia-nguoi-viet-dat-mua-5-xe-hoi-cua-vinfast-795922.html
 

Anhds

Người nổi tiếng
Tham gia ngày
18 Tháng tám 2016
Bài viết
390
Thích
348
Điểm
63
Age
30
Thẩm định nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2040
22:10 | 25/09/2018

(Xây dựng) - Ngày 25/9, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị thẩm định nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Điều chỉnh quy hoạch là cần thiết
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009. Tuy nhiên sau 09 năm thực hiện, quy hoạch chung TP Thanh Hóa đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, đòi hỏi phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch.
Cụ thể, tổ chức không gian đô thị có những điểm chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển như: Chưa tận dụng được những ưu thế cảnh quan tự nhiên, văn hóa, lịch sử làm điểm nhấn, vị trí một số khu công nghiệp nay không còn hợp lý ảnh hưởng đến môi trường và giao thông đô thị.
Quy hoạch chung được duyệt chưa gắn kết được các nguồn lực đầu tư, chưa tạo được không gian trọng tâm phát triển, tính kết nối và khai thác các đặc trưng nổi bật để tạo sức cạnh tranh và hình thành thương hiệu đô thị cấp vùng. Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị có những điểm bất cập cần điều chỉnh như mật độ và xung đột giao thông trong giờ cao điểm, thoát nước đô thị…

Thực tế đầu tư và thị trường bất động sản tại thành phố cho thấy nhu cầu mới cần thêm nhiều quỹ đất để phát triển các khu chức năng đô thị. Tuy nhiên quỹ đất đã được quy hoạch trong ranh giới thành phố đã hết.
Từ thực tế đó, việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Thanh Hóa là cần thiết, nhằm điều chỉnh các vấn đề đã kết luận theo rà soát quy hoạch gồm: Khắc phục những bất cập của đồ án quy hoạch đã được duyệt, cập nhật đồng bộ hóa các dự án, quy hoạch mới trong quá trình lập, phê duyệt, thực hiện trong thực tế khác so với quy hoạch chung được duyệt.
Phạm vi nghiên cứu dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thanh Hóa, toàn bộ địa giới hành chính huyện Sơn Đông. Quy mô diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 232,64 km2. Ranh giới lập quy hoạch: Phía Đông giáp huyện Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn; phía Tây giáp huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa; phía Nam giáp huyện Quảng Xương, Nông Cống; phía Bắc giáp huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa.
Về các chỉ tiêu phát triển đô thị: Dân số dự báo đến năm 2030, tổng dân số TP Thanh Hóa khoảng 635 nghìn người, đến năm 2040 sẽ là 720 nghìn người; về đất đai đến năm 2030 quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 7900 ha, năm 2040 là 8.300 ha.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá, trong 09 năm qua, TP Thanh Hóa đã thay đổi rất nhiều. Với xu hướng phát triển của đô thị bền vững, thông minh thì việc xem xét điều chỉnh quy hoạch thành phố là cần thiết.
Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với tờ trình về mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2040, cũng như sự cần thiết nghiên cứu mở rộng phạm vi TP Thanh Hóa.
Thứ trưởng đề nghị tư vấn tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định để bổ sung, hoàn chỉnh đồ án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 

Facebook Comment

  • Tags dự án thanh hóa hac thanh quy hoạch thanh hóa ssc thanh hóa thanh hóa thanh hóa 2018 thanh hoa contruction thanh hoa development thanh hoa online thanh hoa project tin tức thanh hóa
  • Chủ đề được quan tâm nhất