ánh sáng

  1. K

    Tp.Thanh Hóa Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - Ketnoi Event

    Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại Thanh Hóa là dịch vụ của Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện Kêt Nối - Ketnoi Event . Được thành lập nhằm thực hiện tất cả các dịch vụ về Tổ chức sự kiện: Sự kiện cưới hỏi, Sự kiện Khai trương, khánh thành, động thổ, lễ kỷ niệm, Lễ hội truyền thống…Cho thuê các...
  2. ketnoievent

    Tp.Thanh Hóa Cho thuê âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp

    Cho thuê âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp tại Thanh Hóa là một trong những gói giải pháp cho thuê thiết bị sự kiện của Ketnoi Event với chất lượng đảm bảo nhất, cùng chi phí vô cùng hợp lý. Dịch vụ cho thuê âm thanh ánh sáng, đáp ứng được tất cả các sự kiện như: Lễ khai trương, Lễ động thổ, Lễ...
Top